Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elliina hyvinvointipalvelut

3330618-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anniina Rantonen

tmianniinar@gmail.com

0403664545

3. Rekisterin nimi

Elliina hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on toimia Elliina hyvinvointipalveluiden asiakas- ja yhteystietorekisterinä. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan esitietolomakkeella kerätyt tiedot sekä hoitotilanteessa tehdyt havainnot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta, kun asiakas syöttää tietojaan yhteystietolomakkeeseen tai ajanvarauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vain satunnaisesti Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa pakollisissa tilanteissa SumUp (maksupääteoperaattori) sekä Vello (ajanvarausjärjestelmä).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja niitä pääsee tarkastelemaan vain Elliina hyvinvointipalvelut. Sähköisiltä esitietolomakkeilta poistetaan asiakkaiden henkilötiedot ennen säilytykseen siirtoa. Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tmianniinar@gmail.com.

Kiuruvesi 6.12.2023.

2024 Elliina hyvinvointipalvelut

Y-tunnus 3330618-8

Kuvat: Riitta Airaksinen

Luo kotisivut ilmaiseksi!